Úvodní slovo

Areál dolu Jan Šverma je poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve strojovnách těžních strojů a v šachetních budovách je vytvořena expozice, která plně ukazuje pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, dále je k vidění expozice starých důlních map, paleontologických nálezů, ale i fotodokumentace z minulého provozu dolu. K expozici rovněž patří možnost prohlídky časti jámy Julie, větracího kanálu a zařízení ventilátorovny, dále i vyhlídky na panorama Krkonoš a Královeckého Špičáku z těžní věže jámy Jan.

 

Kuřátka přišla na návštěvu skanzenu

30. 9. 2015

Ve středu 23.9.2015 k nám na náštěvu zavítala malá Kuřátka ze žacléřské MŠ Pohádka. Malá Kuřátka si pro nás na Hornický den připravila velice pěkné vystoupení s hornickou tématikou, a proto se děti přišly podívat se svými p. uč. Ticháčkovou a Macoulovou, kde horníci opravdu pracovali. Během návštěvy se seznámily s autory knihy Hornictví na Žacléřsku (Ing. Novotným a Mauerem) a poté se už je čekalo reálné prostředí bývalého dolu. 

adresa:

Hornický Skanzen
Dolu Jan Šverma

Areál spol.
Gemec – Union a.s.
542 01 Žacléř
Czech Republic

kontakty:

e-mail: gemec.zacler@gemec.cz
tel: +420 499 409 102
fax: +420 499 876 123
gsm: +420 724 633 283